Telif Bildirimi ve Kitap Kaldırma İstekleri İçin

KVKK

Sayın İlgili,

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımızca hazırlanmıştır.

Web sayfamızda oluşturduğunuz üyeliğiniz kapsamında veya üye olmaksızın web sayfası üzerinden almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon vb.) ile müşteri işlem verileriniz (sipariş bilgisi vb.), işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış vb.) ve pazarlama verileriniz, İnkılâp Kitabevi tarafından; mal/hizmet satış ve satış sonrası destek, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün/hizmetlerin pazarlaması, ürün/hizmetlere bağlılık, bilgi güvenliği ve sözleşme süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sunulan hizmetler kapsamında özel hukuk kişileri, iş ortakları, grup şirketleri ve hissedarları, tedarikçiler ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Pazarlamaya ilişkin kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ile aynı maddenin 1’inci fıkrası uyarınca açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

Taramızca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,